Відвідувачі Музею гетьманства мають можливість не лише ознайомитися з експозицією музею, але і з фондами бібліотеки, яка має тематико-типологічний профіль комплектування і нараховує понад 3,5 тис. книг.

Основу бібліотеки складають наукові праці з козацько-гетьманської тематики, підбірка науково-популярної та науково-художньої літератури, видання з живопису, скульптури, етнографії, археології, археографії, геральдики, нумізматики, сфрагістики та інших напрямів. Дослідники мають змогу користуватися допоміжним фондом бібліотеки, який вміщує енциклопедії, словники, путівники, календарі тощо.

Формування бібліотечних фондів – це безперервний процес. Нові надходження до Музею передаються, даруються або ж купуються. Активними учасниками співпраці з Музеєм є провідні наукові заклади держави та окремі науковці і дослідники, краєзнавці, шанувальники музею.

Бібліотека має не лише видання сучасників, але і значне зібрання видатних вчених минулого. Це праці. М.С.Грушевського, Д.І. Яворницького, Бантиш-Каменського Д.М., Антоновича В.Б., Костомарова М. та інших.
Крім вітчизняної історіографії бібліотека Музею має також і діаспорну літературу, яка представлена такими відомими іменами, як В. Липинський, О.Оглоблін, І.Борщак, Б.Крупницький, Т.Мацьків, О.Субтельний, Д.Дорошенко, Н.Полонська-Василенко та інші.

Бібліотека Музею гетьманства відкрита для роботи дослідників та усіх охочих.

 

Читати...

 

Читати...

 

Читати...

 

Читати...